torsdag, september 23, 2004

Grekland hyfsar siffrorna

Nu har det visat sig att Grekland inte varit ärliga när de presenterat sitt budgetunderskott de senaste åren.

För åren 2001 och 2002 rapporterades ett budgetunderskott på 1,4 procent och förra året rapporterade Grekland ett budgetunderskott på 1,7 procent. De riktiga siffrorna ska ha varit 3,7, 3,7 samt 3,2 respektive år. Alltså över den fastslagna tillåtna gränsen på 3 procent. 2000 var dessutom underskottet hela 4,1 procent mot de 2 procent som rapporterats.

Detta tillsammans med Tysklands och Frankrikes tidigare ovilja att följa fastslagna regelverk tyder ju på att det verkar vara svårare än väntat att hålla ihop Europa. Det är problem som dessa som i längden sätter press på Euron och ifrågasätter alla medlemländers trovärdighet.