torsdag, september 23, 2004

Störsändare på fängelser

Äntligen kan man läsa att Post och Telestyrelsen beslutat att godkänna uppsättandet av störsändare för mobiltelefoni på sju av landets anstalter.
Med tanke på att tekniken inte är speciellt ny och att problemet med mobiltelefoner på fängelserna varit påtalad i ett antal år nu, så kan man ju fråga sig vad det är som tagit tid?

Har fångarnas integritet hotats? Skulle inte tro det. De får ju i fortsättningen kommunicera med omvärlden på traditionella sätt, vilka kriminalvården har möjlighet att övervaka.

Kostnadsfråga? Allting är ju en fråga om ekonomin, men tanken är väl att när man sitter inlåst, så ska man ju inte ha möjlighet att fortsätta sin brottskarriär. Då måste det ju vara billigare att sätta de dömda med en boja i deras hem istället?

Läser man beslutet så har det handlat om att göra ett undantag för kriminalvårdsanstalter från 3 kap 14 § första stycket i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Nu har PTS kommit fram till att ett undantag för Kriminalvårdsstyrelsens anstalter från lagen kan genomföras under förutsättning att störsändarna inte har en uteffekt ovan jord på 10 mW.

Det konstiga är att Kriminalvårdsstyrelsen inkom med denna ansökan först den 27 augusti i år.