söndag, oktober 10, 2004

EU:s nya konstitution

Det har diskuterats ett tag kring om Sverige ska ha folkomröstning för att godkänna EU:s nya grundlag, eller "fördrag om upprättande av en konstitution för Europa" som den officiellt kallas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för en folkomröstning medan Folkpartiet och Moderaterna är emot. S, Kd och C är varken för eller emot.

Varför ska vi ha folkomröstning? Fördragstexten är på ungefär 200 sidor översatt till svenska. Ganska saftig mängd text för även de mest invigda på området.
Kommer folk sätta sig in i frågan? Knappast. Det blir snarare en ny omröstning om EU-medlemsskap för folk.
Låt därför riksdagen fatta beslut i frågan. Det är därför de finns till.

En väldigt intressant punkt i hela fördraget har vi faktiskt redan folkomröstat om: valutan. I artikel I-8 fastslås att unionens valuta skall vara Euron. Ännu en gång bevisas det att vi som medlemmar i EU inte har något val. Visserligen är det ingen större skillnad från tidigare formulering om den gemensamma valutan, men den här texten känns lite mer "rakt på sak".
Artiklarna III-91, III-92 och III-94 fastslår också att det inte finns något alternativ. Där står att:
De medlemsstater beträffande vilka rådet inte har beslutat att de uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av euron skall nedan betecknas som "medlemsstater med undantag". [...]
Minst en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat med undantag skall kommissionen och Europeiska centralbanken rapportera till rådet om hur medlemsstaterna med undantag fullgör sina förpliktelser för att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen. [...]
Varje medlemsstat med undantag skall behandla sin valutapolitik som en fråga av gemensamt intresse. Därvid staten skall ta hänsyn till erfarenheterna från samarbetet inom ramen för växelkursmekanismen.


Jag rekommenderar starkt ett besök på informationssajten EU-stafetten. Där får man både tillgång till de fullständiga texterna och nedkortade sammanfattningar i ämnet samt uttalanden och nyheter rörande ämnet.