måndag, oktober 11, 2004

HTF och Systemet

HTF tar strid för sina mutmisstänkta medlemmar i Systembolaget. Preskriptionsreglerna i LAS åberopas för att hindra väntade avsked.

Jag tycker det är väldigt viktigt med anställningsskydd, men ibland måste man ju faktiskt ha lite sans och reson. Hur ska dessa butikschefer kunna gå tillbaka till sin arbetsplats och utföra sitt arbete som om inget har hänt om de döms för de brott de åtalats för?
Är det helt rätt att man har regler som säger att man inte kan avskedas för händelser som är äldre än två månader? I många fall tar ju en brottsutredning mycket längre tid än så. Borde inte brott som utförts i företagets namn, och som drabbat företaget direkt, automatiskt innebära uppsägning?

Det handlar inte bara om anställningstrygghet utan lika mycket om trovärdigheten för facket och lagstiftningen.