tisdag, oktober 12, 2004

Straffregistret

I SvD kan man läsa att Rikspolisstyrelsen kräver en översyn av vilka arbetsgivare som ska ha rätt att kräva utdrag ur straffregistret vid anställning.

Sedan 2001 då en lag som gav arbetsgivare inom barnomsorg och skolor rätt att kräva bevis för att arbetssökande inte dömts för sexbrott infördes, så har även andra arbetsgivare slentrianmässigt och helt utan detta lagstöd börjat kräva utdrag.

Nu föreslås att man utreder vilka arbetsgivare som ska ha denna rätt och för vilka brott. Finns det egentligen några andra branscher och brott som behöver inkluderas? Ska folk som en gång straffats och sonat sitt brott, bestraffas om och om igen och i slutändan helt stängas ute från arbetsmarknaden?

Det jag är mest rädd för är om det blir nån sorts kutym för arbetsgivare - eller för den delen andra som man har kontakt med (hyresvärdar t ex) - att kräva in dessa uppgifter i smyg och om man med sin fulla rätt motsätter sig detta så exkluderas man från ett arbete eller lägenhet.

För min del så tycker jag det är fullt tillräckligt att barnsexbrott är den enda brottsrubricering som ska användas, och enbart för barnomsorg och skola. Börjar man tumma i ett hörn så är det väldigt enkelt att fortsätta. Till sist så har vi folk med olovlig körning i bagaget som inte ens kan få jobb på Konsum...