onsdag, oktober 27, 2004

Ungas syn på marknadsekonomin

DN Debatt skriver Karin Geiger från ungdomsbarometern om deras senaste undersökning och hur ungdomarnas inställning till marknadsekonomin är.
Fyra av tio unga tycker att kommunismen är en levande ideologi. En tredjedel ser bara orättvisor i marknadsekonomi och kapitalism. Det visar nya siffror från Ungdomsbarometern.
[...]
Än mer anmärkningsvärt är att drygt en tredjedel av våra respondenter instämmer i påståendet att "Marknadsekonomi och kapitalism leder bara till orättvisor". Det är en kraftigt vinklad formulering, som alltså var tredje svensk ungdom håller med om. Ytterligare en tredjedel är osäkra på vad de tycker, och endast en tredjedel tar avstånd från påståendet.
[...]
Häri ligger en paradox. Samma ungdomar som instämmer i att marknadsekonomi och kapitalism bara leder till orättvisor, är samtidigt oerhört måna om vilka varumärken de själva konsumerar. Detta bekräftar våra undersökningsresultat: mer än nio av tio ungdomar är medvetna om vilka varumärken de köper när de handlar en produkt eller en tjänst, och sex av tio tycker att varumärket är viktigt eller mycket viktigt. Siffrorna förändras inte om vi granskar gruppen som är negativ till marknadsprinciper.

Det ger sannerligen ett rätt schizofrent intryck. Men samtidigt är det väl en naturlig del i hur en ideologi - i det här fallet kommunismen - idealiseras och romantiseras.

Daniel Ekman på subjektiv.se tar också upp detta och ondgör sig lite över hur "[...] extremvänsterns åsikter har haft ett stort genomslag på ungdomarnar (det är enbart extremvänstern som inte ser några fördelar med marknadsekonomi och kapitalism) samtidigt som okunnigheten om vad marknadsekonomi och kapitalism egentligen är är stor."

Det är ju detta som är tjusningen med vår demokrati. Hade inte dessa ungdomar idealiserat som de gör så hade aldrig behovet, att visa på vilka fördelar marknadsekonomin har, funnits. Hur hade marknadsekonomin sett ut om den fått existera utan något som helst ifrågasättande? Hade den kanske blivit det ungdomarna fruktar: något som leder till orättvisor och utslagning?

Ett samhällssystem som inte tål att diskuteras överlever heller inte särskilt länge.