tisdag, november 16, 2004

Drogtester i gymnasiet

Jag snappade upp det på nyheterna häromdagen - gymnasieskolorna i Helsingborg drogtestar sina elever. De får kritik av skolverket. Skolöverläkeren Nils Lundin uttalar sig:
- Skolan är elevernas arbetsmiljö, säger han. Och i arbetsmiljölagen står att det inte får finnas drogbruk på arbetsplatserna. Det gäller både de enskildes och andras hälsa.

Som exempel nämner han fordonslinjen, där eleverna ibland är ute och kör med tunga fordon. Och plåtslagerilinjen, där eleverna ibland hanterar maskiner som man inte bör befatta sig med med droger i kroppen.

Det är väl rätt ok anledningar, men det gör det ju inte rätt för det. Vid en intervju med skolsköterskan i kommunen så betonades att det hela var frivilligt för eleverna, men om någon vägrade genomföra ett test så var det kommunens skyldighet att anmäla detta till de sociala myndigheterna eftersom det fanns sannolika skäl att ett drogmissbruk existerade. Say What!? Hon menar alltså allvar när hon tycker det är frivilligt...hon är säkert en sån som skulle tycka det var helt acceptabelt att bli kroppsvisiterad när man lämnar mataffären - det förekommer ju trots allt en hel del snatterier och stölder.

Nils Lundin fortsätter:
Det har visat sig att en del elever har anfört de slumpvisa testerna som en ursäkt inför kompisarna för att inte testa droger, säger han.

Då har ju hela debatten kring droger fallerat. Om det blir så att man inte nyttjar droger för att man kan riskera att åka fast och inte för att det rent generellt är rätt ohälsosamt så har man ju inte lyckats i åsiktsarbetet. Det har väl snarare cementerat de ungdomarnas övertygelse att de gör rätt i att röka sin braj eftersom om etablissemanget tycker det är fel, så måste det ju vara rätt.