fredag, november 19, 2004

Förslag till ny vallag

Vallagskommittéen lade fram sitt betänkande i förrgår. Det innehåller en del större förändringar.

Till att börja med så är det dags att släpa med sig legitimationen till vallokalen. Tidigare har det räckt med röstkortet men nu måste man, om man inte är känd för valförrättarna, styrka sin identitet. Det är bra tycker jag. Jag har varit valförrättare sedan 1999 och märkt att allt fler självmant visar fram legitimationen - antagligen ett utslag av att de "nya" generationerna röstande har för vana att legitimera sig till höger och vänster - och det har alltid känts lite synd att de som bemödat sig har viftat i onödan.

Kommittéen föreslår också att poströstningen upphör helt och att ansvaret för förtidsröster läggs över på kommunerna, vilka redan har ansvaret för röstandet på valdagen. De får nu tillhandahålla röstlokaler för förtidsröstning, det som posten stått för tidigare. Anledningen är det minskade antalet servicställen postreformen skapat. Troligtvis kommer det även i framtiden att kunna läggas förtidsröster i lokaler som Svensk kassaservice och Postens samarbetspartner innehar, men det är nu upp till varje kommun enskilt.

I övrigt är det några praktiska aspekter kring utlands-/brevröster, vallokalernas öppettider och valsedlarnas utformning. Valhemligheten stärks så att anhöriga som hjälper till att avlägga röst beläggs med tystnadsplikt.

Några av de saker som föreslås bestå är att röstmottagarna även i fortsättningen lägger ned valkuverten i urnan och att proportionalitet i val till kommunfullmäktige inte ändras. Något förslag till elektronisk röstning är ej heller aktuellt (vilket är bra, egen not).

Läs mer:
Betänkandet i sammanfattning
Betänkandet i sin helhet