tisdag, november 02, 2004

Försvarministern beklagar sig

Idag har det rapporterats om att regeringens beslut att låta Kockums varva sköta marinens korvetters underhåll, och därmed i praktiken lägga ner Musköbasen, kanske inte har skötts så bra som det kan krävas.

Försvarsdepartementets tjänsteman som skötte ärendet heter Rickard Tornberg och är son till Kockums vice ordförande. Att ingen ens funderade på att jävsituation kunde uppstå? Oavsett om så är fallet eller ej, så ser det ju inte bra ut och ger givetvis upphov till ifrågasättanden som dessa. Enligt uppgift ska han även påpekat det olämpliga i sin situation, men man tyckte visst att det bara var att tuta och köra.

Leni Björklund kommenterar saken:
Nu när vi i efterhand går igenom det här ärendet, då kan man vara kritiskt mot att jävsreglerna inte har tillämpats.

Jag kan bara tolka hennes uttalande som att man var mycket väl medvetna om att man inte tillämpade nämnda regler. Klantigt är bara förnamnet. Man hoppades givetvis att ingen skulle märka något. Media brukar ha en förmåga att få/ta reda på sånt.