söndag, november 28, 2004

Heltäckande DNA-register, nej tack!

I DN framför Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, och Björn Eriksson, f.d. rikspolischef, sina argument för varför vi ska införa ett heltäckande register över DNA för svenska medborgare och bosatta i Sverige. Nu tänkte jag kort framföra mina argument för varför jag inte vill ha ett 1984-system likt detta.

Till att börja med är det ju mycket billigare och enklare att låta alla medborgare springa runt med ett mikrochip inuti sig, så övervakande myndighet vet exakt vad vi företar oss i vilket ögonblick som helst. Men för att hålla oss till kärnfrågan...

Om man inför ett rikstäckande register så har man ju helt plötsligt gjort alla medborgare till tilltänkta brottslingar - jag känner spontant att jag inte vill ingå i en sådan kategori. Jag tycker att man gott kan föra register över dömda brottslingar på samma sätt som fingeravtryck sparas i dagsläget. Att dessutom påstå att man kommer att kunna lösa enkla brott som inbrott och skadegörelse är ju bara att ljuga för sig själv. Den eventuella effektivisering i polisarbetet ett DNA-register kommer skapa gör ju att polismyndighetens resurser/personal kommer minska och därmed kommer ju ännu mindre krut att läggas på småbrottsligheten.

En viktig fråga är givetvis integriteten. Det finns ingen som kan garantera att detta register inte kommer missbrukas på samma sätt som PKU-registret. En annan fråga är ju om man vill bli föremål för utfrågningar varje gång ett brott sker på en plats jag bevistat strax innan så skedde. Ponera att du genom beröring av en dörr lämnar kvar spår av ditt DNA och det i anslutning till denna plats sker ett brott - skulle du vilja bli inkallad till förhör eller bli förmål för utredning varje gång detta sker? Det finns ju dessutom tillfällen då man kanske har en fullkomligt bra anledning att inte vilja berätta för omvärlden att du bevistat en viss plats en viss tidpunkt.

Vad händer då brott utförs av människor som inte finns i registret - de som av någon anledning lyckats att inte komma med (tack vare mygel och "kontakter") eller endast är på brottsturné/besök?

För mig finns inga skäl som helst som överväger de nackdelar ett sådant DNA-register skulle innebära.