fredag, november 19, 2004

Världstoalettdagen

Idag ska vi fästa uppmärksamhet på en utsatt funktion i samhället. Toalettens. Den finns lite överallt och står oftast och tar emot skit utan att gnälla. Den 19 november varje år är särskilt förbehållen toaletten - världstoalettdagen.

Mellan 17-19 november har världstoalettkonferensen hållits i Peking - World Toilet Summit. Konferensen har tagit upp viktiga ämnen som:
  • A Global Perspective - Relationship between Toilets & Quality of Human Life
  • World Class Tourism & Toilets
  • Entrepreneurship: Social & Economic Returns on Investments
  • Maintenance - Good Toilets Improve Heartland Community Living
  • Design - The Challenges and Considerations in Establishing the Code of Practice for Toilets.
  • Catering to the diversity of Culture - toilets for different cultures
  • Water Conservation: The Cost Effective Use of a Valuable Resource, Water
  • Toilet - The Past, Present and Future of Public Toilets in Beijing

Något att tänka på för politikerna i Ludvika där barnen i första klass i Kvarnsvedens skola enbart har en toalett på 50 elever.