onsdag, december 22, 2004

30000 tvingas till digital-tv

Under perioden 1 september till 13 december kommer det analoga marknätet över Motala, Gävle och Visby att släckas ned. De tre städerna ingår i en "pionjärsatsning". Hela analoga marknätet över Sverige förväntas vara nedsläckt under 2008.

Vilka drabbas då? Jo, de 30000 hushåll som inte har kabelteve eller redan har skaffat digitalbox.

Jag ser faktiskt inga som helst fördelar med det digitala nätet för tillfället. Det enda som erbjuds är bättre bild. De utnyttjar ju inte alls den potential som digitalsändningar har. Att man dessutom måste skaffa en digitalbox per teve gör ju inte saken bättre. Det finns ju begränsningar i hur mycket pengar man kan lägga på sitt tevetittande - ett tevetittande som faktiskt minskar till förmån för andra medier, främst internet.

Det är dags för tevetillverkarna att släppa teveapparater med inbyggd digitaltuner och digitalboxar som kan fungera som en hub i bostäderna. Annars finns ju risken att man tar ett par steg tillbaka i tiden och ser fler och fler som inte har en chans att ta del av samhällsdebatten och nyhetsrapporteringen som är en av de stora fördelarna med massmediet televisionen.

Det känns som hela digitaltevesatsningen är ett påtvingat politiskt beslut utan större konsekvensanalys. Jag har inte sett några visioner hur det ska revolutionera tevetittandet eller statens mediasatsning. Att svenska digitaltevesatsningen är en tekniskt undermålig produkt ordas det inte så mycket om.