söndag, december 12, 2004

Bomullsodlarna i Indien

Efter att ha sett UR:s program om bomullsodlarnas situation i Indien så inser man att de västliga företagen som säger sig vilja förbättra för de regioner i tredje världen där de etablerar sig, dessvärre inte alltid har rent mjöl i påsen.

Bomullsodlarna satsar ofta hela sin skörd som säkerhet för att köpa, ofta verkningslösa, pesticider av stora företag som exempelvis Bayer. Bayer tillverkar ämnen som inte är tillåtna i vår del av världen och de bönder som köper ämnena vet inte vad det är de hanterar. Ofta sprutar de ut dem över fälten utan att ha några som helst skydd för hud och andningsvägar.

Bayers representant menar att marknaden efterfrågar dessa ämnen. Så funkar inte marknadsekonomin i min ögon. Om tillverkaren säger åt marknaden att detta ämne är ohälsosamt och i många fall verkningslöst så kommer inte marknaden efterfråga dessa produkter. Men om man däremot blundar för fakta och endast räknar dollar (eller Rupier) så är det klart att det funkar så.

Det är nästan beklämmande att våra förväntningar på billiga produkter tar över vårt ansvar att inte utnyttja tredje världen. Tyvärr är inte bomullsodlarnas situation unik i världen.