torsdag, december 23, 2004

Livrustkammaren i skottlinjen

Ibland undrar man hur vissa departement fungerar. Nu senast är det Livrustkammaren som hamnar i skottlinjen för Finansdepartementet. De betalar tydligen både för mycket och för lite i hyra.

Statskontoret har på departementets uppdrag kommit fram till att kontorspriserna i city sjunkit och att Livrustkammaren därför betalar för hög hyra för sina lokaler jämfört med marknaden i övrigt. Samtidigt har Fastighetsverket på Finansdepartementets uppdrag kommit fram till att Livrustkammaren betalar för lite i hyra jämfört med marknaden i övrigt.

Är marknaden verkligen så schizofren? Visserligen är det väl inte så konstigt att de två verken kommer fram till så olika bedömningar - de står ju på var sin sida i frågan. I rimlighetens namn borde Finansdepartementet gå den gyllene medelvägen. Då måste ju alla parter bli nöjda. Fast så enkelt är det väl sällan...