torsdag, december 30, 2004

Räcker Sveriges resurser?

Claes JB Löfgren lyfte fram en punkt som väckte en fundering hos mig: Sverige har skickat ner 8 rättsläkare för att bistå arbetet att identifiera de döda, Tyskland har skickat 28 st. Tyskland har inte drabbats lika mycket som Sverige. Har vi egentligen resurserna inom Sveriges gränser för att kunna hantera den mängd döda svenskar som finns där?

Räddningsverket sägs ha 2 000 namn i sina register över personer med kompetens inom krishantering och sjukvårdskunskaper. Det är givetvis inte rimligt att skicka ner en sån mängd människor - logistiskt är det en mardröm, men ett plan med personal ska kunna skrapas ihop, tycker man.

Är det inte läge att EU samordnar detta arbete? Sverige är nog dessvärre för litet och inte redo att hantera så stora insatser så långt hemifrån. "Worst case scenario" är ju att vi har tusentals döda svenska medborgare. Har Sverige bett om hjälp från de nationer som redan har personal på plats och vars egna medborgare har evakuerats, som är en av många punkter som lyfts fram i medierna? Varför kommer inte positiva nyheter högre upp i rapporteringen?

Jag tror inte bara regeringen behöver se över sina rutiner och sin beredskap, medierna måste nog också börja att lite mera nyansrikt skildra nyheterna. Fortfarande framstår ju Thailand som största krishärden. En rättning i alla led krävs nog...

Uppdatering:
Nu verkar det som Sverige har begärt hjälp av USA, Storbritannien och Tyskland.