lördag, februari 19, 2005

Global uppvärmning - kontrovers

Två intressanta ståndpunkter kring modellerna för hur den globala uppvärmningen ska betraktas och beräknas:

- Wired News: Global warming is real
- Critique of the Mann et al Northern Hemisphere average temperature reconstruction

Den senare tar upp den hockeyklubbaeffekt som FN:s klimatpanel tagit för given vid utformandet av Kyotoavtalet, som det finns väldigt skarp kritik mot bland forskare inom området. Många menar att den sammanfattning som skrevs under inte alls överensstämde med det som togs fram av sakkunniga.

Övrig kritik mot den gängse uppfattningen:
http://www.sepp.org/NewSEPP/newsepp.html
http://www.sepp.org/glwarm/ccwtltr.html