måndag, februari 28, 2005

Piratkopiering ingen ny företeelsePiratkopieringen i sig är ingen ny företeelse. Inte heller artiklarna, retoriken eller farhågorna skiljer sig nämnvärt. Den enda skillnaden är utbredningen, vilket ju bara är ett resultat av teknikutvecklingen. På tjugo år har alltså i princip ingenting skett - kan man då förvänta sig att det ska ske något radikalt om lagstiftningen ändras i sommar?