torsdag, februari 10, 2005

Powerwaves utflyttning

Jag tog igår upp Powerwaves utflyttning till Estland och Kina samt den nästan totala mediatystnaden kring det faktum att 600 arbetstillfällen försvann. Metallklubbens ordförande på Powerwave ställer samma fråga i en artikel i LO-tidningen:
Beror tystnaden på att företaget ligger i Stockholmsområdet
eller på att majoriteten av de anställda är invandrare? undrar
Stefan Sandberg, Metallklubbens ordförande.

Artikeln fortsätter även:
Powerwave var Metallettans största klubb. Den
tätpositionen har nu övertagits av Bilia inom servicesektorn, en
tydlig illustration till den strukturomvandling som äger rum.
- När Ericsson flyttade sin tillverkning tyckte Metallettan att
företaget uppträdde oansvarigt. Men i jämförelse med Powerwave
var Ericsson rena paradiset, säger Roland Berg, ansvarig
ombudsman.


Samtidigt verkar det finnas en viss lättnad bland de som jobbat på företaget. Uppsägningarna försätter de flesta i en oviss och otrygg situation, men de ser det också som en möjlighet att gå vidare i livet och utbilda sig. Dock finns det säkerligen människor som inte lyckas ta sig vidare och som måste fångas upp av de sociala skyddsnäten i en redan ansträngd kommun.

Artikeln finner du i LO-tidningens arkiv, sökord powerwave.