onsdag, mars 16, 2005

Alkoholskattförslaget

Idag presenterade så Kent Härstedt regeringens förslag från alkoholinförselutredningen. En sänkning av alkoholskatten på 30% föreslås, men det är inte allt.
För att minska alkoholkonsumtionen bland unga föreslår Kent Härstedt att åldersgränsen för att köpa spritdrycker, vin och öl på restaurang höjs till 20 år. Samma åldersgräns föreslås för inköp och servering av folköl. Butiker som inte följer åldersgränsen ska beläggas med försäljningsförbud.

20 år för att få köpa och dricka folköl - herrejösses. När vi ändå är i farten, så kan vi väl passa på att höja den allmänna myndighetsåldern till 20 år. Uppenbarligen är inte arton- och nittonåringar att lita på. De får visserligen både rösta, arbeta, betala skatt och pensionsspara men att hantera alkohol (vars politik de har inflytande på) kan de tydligen inte. Och varför denna tydliga aversion mot folkölet hela tiden? De tror väl inte i ärlighetens namn att de föreslagna förändringarna kommer att ha någon som helst effekt på ungdomars förtjusning av det "förbjudna"?

Ska vi uppnå en lyckad alkoholpolitik så måste vi ju ändra den grundläggande inställningen till alkoholkonsumtionen. Om man tar bort det tabubelagda med alkoholvarorna så försvinner ju behovet att dricka sig drängfull. Om man som sextonåring får köpa folköl eller som artonåring får köpa vin och öl på Systemet, så tror jag det rejält förtar nöjet att skaffa langade drycker. Kan ungdomen tidigt lära sig att handskas med produkterna och nyttja varorna istället för att hela tiden hetsas till att missbruka dem, så tror jag att det har mycket större effekt än det som föreslås i utredningen.

Om man ska driva lite ifrån ämnet så tror jag en smakpolis på Systembolaget skulle få mycket större genomslag. Kasta ut alla 40+ som försöker köpa Arboga 7,2 eller annan motsvarande fulöl. De vet ju uppenbarligen inte vad de håller på med, och deras konsumtion ger ju enbart upphov till negativa följder. Jag ser mycket hellre att en sjuttonåring dricker ett par glas rött till maten än att nämnd 40-åring dricker sin kassa bärs...