torsdag, mars 10, 2005

Funderingar kring pastorn

Så kom då det väntade beskedet att fallet med den förvirrade pastorn överklagas till HD. Ännu en gång diskuteras lagen om HMF - huruvida den är en inskränkning i vår yttrandefrihet eller inte och om det är ok för en stat att begränsa medborgarnas rätt till sin yttrandefrihet, som även innebär en hel del skyldigheter vilket gärna glöms av.

Varför diskuteras det inte hur man istället informerar och upplyser dessa förtappade själar - pastorn och hans gelikar - om läget i världen idag och inte vad någon fabulerat ihop för 2000 år sedan?

Varför får jag samtidigt känslan av att många av de som står upp för pastorns rätt att säga vad som faller honom in, samtidigt gärna förkastar exempelvis utvikningsbilder eller andra sätt att utnyttja sin yttrandefrihet?