onsdag, mars 30, 2005

Skolverket utreder profilklasser

Nu ska skolverket se över reglerna för s k profilklasser (idrott, musik etc). Enbart om skolan erbjuder alla som vill plats är det i enlighet med skollagen. Hela skolor som har en tydlig profil ska däremot inte utredas. Frågan är bara vem det hjälper?

Givetvis är det bra att man ser över hur vissa urval görs, men borde det inte vara upp till varje enskild skola vilken inriktning profilklassen ska ha och hur urvalet ska göras? Är det inte lite den svenska rättvisementaliteten som skiner igenom? Personligen så anser jag det bara bra att man gör urval av sökandena baserat på vad de kan. Vill man gå i en matteinriktad klass måste man ju ha en extra fallenhet och ett stort intresse av matematik, likaså gäller det musik, idrott eller vilket ämne det nu måhända kan handla om.

Jag har själv gått i musikklass från årskurs 6-9. Jag kom på en uttagning där min musikkunskap, rytmiska känsla samt sång testades - inte så väldigt avancerat men ändå så att en uppfattning om mig kunde bildas. En tondöv, ickemusikalisk människa skulle aldrig klara av att gå i en sådan musikklass oavsett hur stort musikintresse man har - då skulle man automatiskt släpa efter i musikämnena som var något vi hade 6-8 timmar per vecka. Skulle det vara någon till gagn? Knappast.
Platsbegränsningen är ju också ett faktum som måste respekteras - antalet lärare och möjligheter till specialundervisningen gör att man måste sätta en begränsning någonstans.

Jag tycker nog att det finns viktigare saker för skolverket att utreda för att få en bättre skola. Att elever med spetskunskap och särskilda intressen måste stimuleras är självklart tycker jag - ingen tjänar på att alla blir slätstrukna dussinmänniskor.