torsdag, april 28, 2005

Intressant om Moores lag

Ny Teknik har en intressant artikel om hur en forskare, Ilkka Tuomi, har kommit fram till att Moores lag faktiskt aldrig riktigt uppfyllts. Detta trots att omständigheterna för att den ska uppfyllas korrigerats genom åren.

Givetvis har aldrig Moores lag [för mig] varit en exakt måttstock av någonting egentligen utan snarare en uppfattning om hur teknikutvecklingen är inom krets-/kiselindustrin. På senare år har den snarare varit ett mått på hur persondatorns prestanda ökat, vilket nu även Intel försöker göra avsteg från när vi börjar närma oss den fysikaliska gränsen för hur liten en integrerad krets kan bli. Snart gör vi steget in i nya sortens datorer och då har Moores lag definitivt blivit endast en post i uppslagsverken.

Mer info:
Moores lag
Intel om Moores lag
Ilkka Tuomis artikel