torsdag, april 14, 2005

Språkvård

Språknämnden har en utomordentligt bra faq där flertalet tveksamheter i svenskan förklaras i detalj.

Exempelvis kan du läsa om varifrån lagom härstammar (nej, det var inte vikingarna), hur man använder rädd i neutrum om ett barn är ...; samt vilken skillnad det är mellan tjugohundratalet och tvåtusentalet.

Jag lärde mig iaf hur jag ska stava sjyst.