torsdag, maj 12, 2005

Bloggundersökning

Hans Kullin behöver din hjälp för att försöka bilda sig en uppfattning om vilka det är som bloggar och som läser bloggar. Hjälp honom genom att delta i en enkät han satt upp. Den är anonym och tar två-tre minuter att göra:

http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=70638607448